27.Temmuz.2019 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanarak Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Kurulda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

SEL-KENT SİTESİ 2018-2019 DÖNEMİ GENEL KURUL KARARLARI

1. 01.08.2018 – 26.07.2019 Dönemi Faaliyet Raporu ve döneme ilişkin giderler kalem kalem okundu, genel kurulda görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler sonrasında;
Yönetim Faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile Yönetim ibra edildi.
2. 01.08.2018 – 26.07.2019 Dönemi Denetleme Kurulu raporu okundu, genel kurulda görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler sonrasında;
Denetim Kurulu raporu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile Denetim Kurulu ibra edildi.
3. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin “Hakkı Huzur” ücretleri yapılan görüşmeler sonrasında;
Her bir Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 1.000,- TL. (Bin TL.) (3 Üye)
Her bir Denetim Kurulu Üyesine yıllık net 1.000,- TL. (Bin TL.) (2 Üye)
Ücret ödenmesine oy çokluğu (Kabul etmeyen 1 Oy) ile karar verilmiştir.
4. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
• Özgün Tarhan
• Levent Özdöşer
• Abdulhalik (Adnan) Demir
Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;
• Yavuz Yüksel
• Volkan Uzun
• Tayfun Hepterlikçi
Denetim Kurulu Üyeliklerine;
• Yusuf Deniz
• İlhan Özkaya
Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;
• Hayrettin Aksoy
• Semra Çardak
Oy birliği ile seçilmişlerdir.
5. Elektrik dağıtım sisteminin revize edilmesi ve AYDEM’e devri oy birliği ile kabul edilmiştir.
6. Site içerisine güvenlik kamera sistemi kurulması oy birliği ile kabul edilmiştir.
7. Siteye ait 22 A/B evlerin kullanılması ve/veya kiraya verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. İskele kirasının ödenmesi için yönetime yetki oy birliği ile verilmiştir.
9. POS (Kredi Kartı) makinası alınması için yönetime yetki oy birliği ile verilmiştir.
10. Evsel Atık (Arıtma Tesisi) işleri için yönetime yetki oy birliği ile verilmiştir.
11. Site eski avukatı davası ile Akarca çiftliği deniz kıyısı davasında uzlaşma yetkisi yönetime oy birliği ile verilmiştir.
12. Traktörün siteye kiralanmasında tüm bakım-onarım ve hukuki sorumluluğun site tarafından üstlenilmesi ve bu konuda yönetime tam yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
13. Siteye ait demirbaşların tespit edilmesi ve listelenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
14. Site Aidatlarının 01.Ağustos.2019 tarihinden 31.Temmuz.2020 Tarihine kadar 150,- TL. (Yüzelli TL) olması oy çokluğu (Kabul eden 44 Oy) ile kabul edilmiştir.
15. Aidatlara aylık %5 (Yüzde Beş) gecikme zammı uygulanması oy birliği ile kabul edilmiştir.