25.Temmuz.2020 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanarak Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Kurulda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

SEL-KENT SİTESİ 2020-2021 DÖNEMİ GENEL KURUL KARARLARI

1. 01.08.2019 – 24.07.2020 Dönemi Yönetim Faaliyet Raporu ve döneme ilişkin gelir ve giderler okundu, genel kurulda görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler sonrasında;
Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile Yönetim Kurulu ibra edildi.
2. 01.08.2019 – 24.07.2020 Dönemi Denetim Kurulu raporu okundu, genel kurulda görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler sonrasında;
Denetim Kurulu raporu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile Denetim Kurulu ibra edildi.
3. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin “Hakkı Huzur” ücretleri yapılan görüşmeler sonrasında;
Her bir Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 1.000,- TL. (Bin TL.) (3 Üye)
Her bir Denetim Kurulu Üyesine yıllık net 1.000,- TL. (Bin TL.) (2 Üye)
Ücret ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
4. Yönetim Kurulu Üyeliklerine;
• Abdulhalik (Adnan) Demir
• Levent Özdöşer
• Uğur İlkhız
Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;
• Yavuz Yüksel
• Volkan Uzun
• Tayfun Hepterlikçi
Denetim Kurulu Üyeliklerine;
• Özgün Tarhan
• İlhan Özkaya
Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;
• Adnan Sönmez
• Erhan Çardak
Oy birliği ile seçilmişlerdir.
5. Sahil Plaj alanının yıllık 13.000,- TL (Onüçbin TL) bedel ile kiralanması oy birliği ile kabul edilmiştir.
6. İskele ihalesine katılma ve kirasının ödenmesi için yönetime yetki oy birliği ile verilmiştir.
7. Siteye ait 14.500 m² zeytinlik alanın temizlenmesi ve ağaçların bakımı yetkisi oy birliği ile verilmiştir.
8. Ortak alanların “Kişisel Alan” haline dönüştürülmesi halinde bu durumun engellenmesi ve/veya müdahale edilmesi yetkisi oy birliği ile verilmiştir.
9. Site Kafeteryası terasının tamiri ve yalıtımı yetkisi oy birliği ile verilmiştir.
10. Site oyun alanı üzerinde ve yanında bulunan bölgeye yürüyüş yolu ve park yapılması yetkisi oy birliği ile verilmiştir.
11. Site giriş ana yolunun bulunduğu duvar üzerine ve site ön tarafına güvenlik teli yapılması yetkisi oy birliği ile verilmiştir.
12. Site kafeteryası yanındaki okaliptüs ağaçlarının kesilmesi yetkisi oy birliği ile verilmiştir.
13. AYDEM Elektrik Devri yatırım avansı her ev için 1.200,- TL. (Binikiyüz TL.) dir. Bu tutarı ödemeyen veya az ödeyenlerden bu tutarın tahsil edilmesi yetkisi oy birliği ile verilmiştir.
14. MUSKİ ilave su hattı talebi için Hayri Oğuz, Ahmet Yurtseven, Ali Doğan ve Yönetim Kurulunun görüşme yapması ve başvuruda bulunması yetkisi oy birliği ile verilmiştir.
15. Güvenlik kamerası sayısının arttırılması yetkisi oy birliği ile verilmiştir.
16. Site Aidatlarının 01.Ağustos.2020 tarihinden 31.Temmuz.2021 Tarihine kadar 150,- TL. (Yüzelli TL) olması oy birliği ile kabul edilmiştir.
17. Aidatlara aylık %5 (Yüzde Beş) gecikme zammı uygulanması oy birliği ile kabul edilmiştir.