SEL-KENT SİTESİ
Kıyıkışlacık Mah. Sel-Kent Sitesi Milas/Muğla
YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sitemizle ilgili sorunları, ihtiyaçları, yapılan ve yapılacak çalışmaları görüşmek, gerekli kararları almak üzere kat maliki ev sahiplerini, aşağıda gündemi belirtilen gün, saat ve yerde Yıllık Olağan Genel Kurulu toplantısına çağırıyoruz.

Toplantı Tarihi           : 24.07.2021 (Cumartesi günü)
Toplantı Yeri              : Spor Alanı (Basketbol Sahası)
Toplantı Saati             : 20:30

TOPLANTININ GÜNDEMİ :

 1. Açılış ve Yoklama,
 2. İstiklal Marşının Okunması ve Şehitlerimiz için Saygı Duruşu,
 3. Genel Kurul Divanının oluşumu,
 4. Genel Kurul Divanına imza yetkisinin verilmesi,
 5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
 6. Denetleme Kurulu raporunun okunması,
 7. Raporların görüşülmesi ve ayrı, ayrı aklanması,
 8. Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
 9. Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçimleri,
 10. Önümüzdeki dönem yapılacak çalışmaların planlaması;
  a) Plaj alanı kirasının ödenmesi yetkisinin verilmesi,
  b) İskele ihalesine katılma ve kirasını ödeme yetkisinin verilmesi,
  c) İskelenin bakım ve onarımı,
  d) Arıtma Ruhsatının alınması,
  e) İnternet Altyapı Tesisi.
 11. 2021-2022 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve kabulü (İşletme projesi);
  a) 2021.Ağustos – 2022.Temmuz yılı aidat tutarı ve Gecikme zammı oranının tespiti
  b) 2021.Ağustos – 2022.Temmuz yılı yatırım ödeme tutarının belirlenmesi
 12. Dilek ve öneriler
 13. Kapanış

Abdulhalik Demir
Sel-Kent Sitesi Başkanı
08.07.2021

Not: İlk Toplantıda Yeterli Çoğunluk Sağlanamazsa;

İkinci toplantı 07.08.2021 Cumartesi günü, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurulda vekaleten temsil edilecek ve oy kullanacakların Divan Başkanlığına vekalet örneklerini vermeleri gerekmektedir.